Situat la intersec?ia 13 Septembrie cu Drumul Sarii